Hubungi

Surat menyurat:

Profesor Madya Dr. Shahrul Kadri Bin Ayop
Jabatan Fizik, Fakulti Sains dan Matematik,
Universiti Pendidikan Sultan Idris,
35900 Tg Malim, Perak

Pejabat: + 6 015 4879 7529 (talian tetap)
Faks: + 6 015 4879 7296
Email (kerja): shahrul.kadri at fsmt.upsi.edu.my
Email (alternatif): kadrimy at gmail.com

atau

imbas kod QR berikut untuk e-kad perhubungan

20160101 Contact

Apakah itu kod QR?