Kebolehpercayaan Instrumen Kajian

Dalam bidang sains sosial, kebolehpercayaan sesuatu instrumen boleh diuji dengan
1) pekali alfa Cronbach sekiranya instrumen mengukur respons dari segi darjah persetujuan sesuatu seperti tahap kepuasan.
2) KR20 sekiranya instrumen mengukur respons sama ada betul atau salah dan darjah kesukaran setiap item yang pelbagai seperti ujian diagnostik.
3) KR21 sekiranya instrumen mengukur respons sama ada betul atau salah dan darkah kesukaran setiap item dianggap sama seperti ujian diagnostik.

356 total views, 1 views today

Entri berkaitan

Kongsikan..Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Tumblr0Pin on Pinterest0Print this page

Leave a Reply