Penyelidikan Pendidikan : Statistik Deskriptif

Statistik : Indeks ukuran yang mewakili satu-satu populasi
Paramater: Indeks ukuran yang mewakili keseluruhan populasi

Data numerik terbahagi kepada
1) Data kategori : Dilaporkan dalam bentuk kekerapan seperti jantina, bilangan guru yang mempunyai ijazah
2) Data kuantitatif :  Dilaporkan dalam betuk skor berdasarkan skala yang dibina seperti pencapaian akademik dan minat

Teknik merumuskan data kualitatif
1) Poligon frekuensi
2) Histogram
3) Plot daun-tangkai
4) Lengkungan normal
5) Purata: median, mod dan min
6) Sebaran: Kuartil, Rumusan 5 nombor, Plot kotak, julat dan sisihan piawai
7) Skor piawai, skor-z, skor-T
8) Korelasi: plot serak, pekali Person

Teknik merumuskan data kategori
1) Graf palang
2) Carta pai
3) Jadual pecah silang

322 total views, 1 views today

Entri berkaitan

Kongsikan..Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Tumblr0Pin on Pinterest0Print this page

Leave a Reply